Instrument workshops

Saturday 5th February
13:00 – 16:00
£10
Acadamh Ceoil Chaoimhín Uí Dhochartaigh

Please note: all workshops are intermediate & advanced level.

Fiddle/Fidil - Méabh Smyth

Armagh native Méabh Smyth has been playing the fiddle from the age of 7 and is one of many talented young musicians to emerge from the Armagh Pipers Club in recent years. Coming from a musical family, she was inspired when younger by the fiery, rhythmic fiddle playing native to South Ulster and Donegal and she has since developed her own unique style. A distinguished soloist, she was the inaugural Ed Reavy Fiddle Player of the Year as well as being recently crowned the Fiddler of London 2021. 

Tá Méabh Smyth ó Ard Mhacha ag seinm na fidle ó bhí sí seacht mbliana d’aois agus tá sí ar dhuine den lear ceoltóirí óga cumasacha a tháinig ó Chlub Píobairí Ard Mhacha le blianta beaga anuas. Tig sí ó theaghlach ceolmhar agus nuair a bhí sí níb óige spreag an tseinm lasánta, rithimeach is dual do dheisceart Uladh agus do Dhún na nGall í agus tá a stíl ar leith féin forbartha ó shin aici. Is ceoltóir aonair céimiúil í agus ba í an chéad Seinnteoir Fidle Ed Reavy na Bliana chomh maith leis an ghradam Fidléir Londan 2021 a fháil.

Book workshop

Fiddle/Fidil - Caoimhe Kearins

Caoimhe Kearins hails from Collooney, outside the town of Ballymote, Co. Sligo. She is one of the finest exponents of Lilting, Traditional Singing and Fiddle in Ireland. Caoimhe is an immensely talented multi-instrumentalist as well as singer. She is the current Senior All Ireland Fiddle Champion and a former Fiddler of Dooney, following in the footsteps of an illustrious line of previous winners including fellow Sligo fiddle players Seamus Maguire in 1966, his brother Manus in 1970 and Jason McGuinness in 2016.

Tig Caoimhe Kearins ó Chúil Mhuine, taobh amuigh de Bhaile an Mhóta, Co. Shligigh. Is duine de na léiritheoirí is fearr portaireachta, amhránaíochta traidisiúnta agus fidle in Éirinn í. Is seinnteoir il-uirlise agus amhránaí iontach go deo cumasach í Caoimhe. Is í curadh reatha sinsearach uile-Éireann san fhidil í agus iar-Fhidléir Dhúna, ag leanstan lorg líne mhór le rá buaiteoirí roimhe seo, na fidléirí eile ó Shligeach Seamus Maguire in 1966, a dheartháir Manus in 1970 agus Jason McGuinness in 2016 san áireamh.

Book workshop

Banjo/Bainseó - Brona Graham

From Portglenone, Co. Antrim Brona has been hailed as one of the most influential up and coming banjo players around. A graduate of the Irish World Academy at the University of Limerick, she has been teaching the banjo and mandolin for over ten years at local Comhaltas classes, privately and at workshops throughout Ireland, Scotland and as far afield as America and Canada. Brona also performs regularly with the well known group Beoga and features on all four of their CD releases.

Is as Port Chluain Eoghain, Co. Aontroma í Brona, agus tá ráite fúithi go bhfuil sí ar dhuine de na seinnteoirí bainseó is mó tionchar a bhfuil gealladh fúithi. Is céimí de Dámh Chruinne Éireann ag Ollscoil Luimnigh í, agus tá sí ag teagasc bainseó agus maindilín le níos mó ná deich mbliana ag ranganna áitiúla an Chomhaltais, go príobháideach agus ag ceardlanna ar fud na hÉireann, na hAlban agus chomh fada ar shiúl le Meiriceá agus Ceanada. Seinneann Brona go rialta chomh maith leis an ghrúpa cháiliúil Beoga agus tá sí ar gach ceann dá gceithre cheirnín.

Book workshop

Button Accordion/Cairdín cnaipí - Chris Maguire

From Derrygonnelly Co.Fermanagh, Chris won his first All-Ireland Title in 2008, winning the Senior Melodeon in Tullamore and placing 2nd in the Senior Accordion the same year. He went on to place 2nd in the Accordion on two more occasions in 2010 & 2012 before finally winning in Derry 2013. Chris toured with Comhaltas in 2012 visiting North America and Britain, and is one of the most respected box players in Ireland.

Is as Doire Ó gConaíle i gCo. Fhear Manach Chris, a bhuaigh a chéad duais uile-Éireann in 2008 sa Mhileoidean Sinsearach ar an Tulach Mhór agus an dara háit sa Chairdín Shinsearach an bhliain chéanna. Dá éis sin fuair sé an dara háit sa Cechairdín dhá uair ina dhiaidh sin in 2010 agus 2012 sular bhuaigh sé i nDoire faoi ddeireadh in 2013. Chuaigh Chris ar camchuairt le Comhaltas in 2012, ag tabhairt cuairte ar Thuaisceart Mheiriceá agus ar an Bhreatain, agus tá sé ar dhuine de na boscadóirí is mó meas in Éirinn.

Book workshop

Bodhrán - Robbie Walsh

Robbie Walsh is a bodhrán player who hails from Dublin. Brought up through a strong musical background in all genres, his style is the definition of diversity. Inspired by the fantastic playing of his uncle, Robbie began to learn the ropes from the great Noel Dowling of Kilkenny in what he feels is his second home Áras Chrónáin. Taking these skills to the vibrant session culture throughout Dublin Robbie began to shape his style.

Is bodhránaí é Robbie Walsh arb as Baile Átha Cliath é. Tógadh é trí chúlra láidir ceoil i ngach seánra, agus is é a stíl an éagsúlacht féin. Faoi inspioráid seinm iontach a uncail, thosaigh Robbie a fhoghlaim a cheirde ó Noel Dowling, ceoltóir iontach ó Cill Chainnigh, san áit a mheasann sé mar an dara baile dó, Áras Chrónáin. Ag tabhairt na scileanna seo leis go dtí cultúr beoga na seisiún ar fud Bhaile Átha Cliath dó, thosaigh Robbie a chur crutha ar a stíl.

Book workshop

Pipes/An phíb - Mark Redmond

Mark has vast experience as a performer and teacher. Performing throughout Europe, Aisa, Africa and the U.S, he has performed as soloist with the RTE Concert Orchestra, RTE National Symphony Orchestra, Camerata Ireland, the Savannah Philharmonic in Georgia, USA and the Orchestre Symphonique de Bretagne, Rennes. Mark received a First Class Honours Degree from the Conservatory of Music and Drama in DIT Rathmines, Dublin, in 2011 and completed an Honours Masters in Music at DIT in 2012.

Tá taithí mhór ag Mark mar sheinnteoir agus múinteoir. Sheinn sé ar fud na hEorpa, na hÁise, na hAfraice agus na Stát Aontaithe, agus mar cheoltóir aonair le Ceolfhoireann Cheolchoirme RTÉ, Ceolfhoireann Shiansa Náisiúnta RTÉ, Camerata Éireann, an Savannah Philharmonic in Georgia, SAM, agus Orchestre Symphonique de Bretagne, Rennes. Fuair Mark Céim Chéad Onóracha ón Ardscoil Cheoil agus Drámaíochta in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i Ráth Maonais in 2011 agus chuir sé i gcrích Máistreacht le hOnóracha sa Cheol ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath in 2012.

Book workshop

Concertina/Consairtín - Ciaran Hanna

From Derrytresk Co.Tyrone, Ciaran lifted the All-Ireland Senior Concertina Crown alongside the band title in a memorable fleadh. A member of "Reel it In" Ciaran has played all over Ireland and Europe. As well as the concertina, he is an excellent whistle player claiming numerous Ulster titles. A respected player, Ciaran has been a member of the Knockmore Ceili Band since 2012. He currently lives in London and performs regularly in the thriving music scene.

As Doire Treasc i gCo. Thír Eoghain, thóg Ciarán an duais uile-Éireann shinsearach sa Chonsairtín chomh maith leis an duais don bhanna i bhfleadh a mbeidh cuimhne uirthi. Is ball de Reel It In é Ciarán, agus sheinn sé ar fud na hÉireann agus na hEorpa. Chomh maith leis an chonsairtín, is seinnteoir feadóige den scoith é chomh maith, agus thóg sé lear duaiseanna Uladh. Is seinnteoir é a bhfuil meas air, agus is ball de Bhanna Céile an Chnoic Mhóir é ó 2012 i leith. Tá cónaí air fá láthair i Londain agus seinneann sé go rialta sa saol bhisiúil cheoil.

Book workshop

Harp/Cláirseach - Eilís Lavelle

From Monaghan, Eilís began learning music at a young age and had the opportunity to learn harp at the Armagh Pipers Club. Eilís continued developing her musical skills with many tutors and has gained vast experience as a performer. Having completed her BMus degree at DIT Conservatory of Music and Drama she was awarded the Leo Rowsome award for the highest achievement in Irish Traditional music. She has gained much experience collaborating and performing with musicians from a wide range of genres. Eilís is currently undertaking a PhD at Queen’s University, Belfast focusing on the Edward Bunting collection of music. 

Is as Muineachán d’Eilís, a thosaigh a fhoghlaim ceoil ag aois óg agus a raibh an seans aici an chláirseach a fhoghlaim ag Club Píobairí Ard Mhacha. Lean Eilís ar aghaidh ag forbairt a scileanna ceoil le lear teagascóirí eile agus tá taithí ollmhór faighte aici mar sheinnteoir. I ndiaidh di a céim BMus a chur i gcrích ag Ardscoil Cheoil agus Drámaíochta Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, bronnadh gradam Leo Rowsome uirthi as an ghnóthachtáil is airde sa Cheol Ghaelach Thraidisiúnta. Tá mórán taithí faighte aici ag comhoibriú agus ag seinm le ceoltóirí ó raon leathan seánraí. Tá Eilís faoi láthair ag tabhairt faoi PhD ag Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, ag díriú ar bhailiúchán ceoil Edward Bunting.

Book workshop

Flute/Fliúit - Jillian O’Malley

Jillian O’Malley is a flute player from Louisburgh in County Mayo. In 2020 she won the Seán Ó Riada Bonn Óir traditional music competition. She has previously won senior all-Ireland medals at the Fleadh Cheoil. She graduated with a BA in applied languages from UL and is a member of the Macalla 1916 Orchestra.

Is seinnteoir fliúite í Jillian O’Malley ó Chluain Cearbán i gContae Mhaigh Eo. In 2020 bhuaigh sí Bonn Óir i gcomórtas ceoil thraidisiúnta Sheáin Uí Riada. Roimhe sin bhain sí boinn shinsearacha uile-Éireann ag an Fhleadh Cheoil. Chéimnigh sí le BA i dteangacha feidhmeacha ó Ollscoil Luimnigh agus is ball de  Cheolfhoireann Mhacalla 1916 í.

Book workshop

Piano accordion/Cairdín pianó - Edel Mc Laughlin

Edel Mc Laughlin comes from Burnfoot, Co. Donegal. She graduated with a first class honours in her BA/BMus degrees at University College Cork and became immersed in the vibrant music scene there. She was successful at the Fleadh Cheoil in younger age groups, later winning the Senior All Ireland titles in Piano Accordion and Tin Whistle Slow Airs in 2008 as well as the Piano title in 2013. Edel has a keen interest in the history of Irish Music having worked at the Irish Traditional Music Archive in Dublin for a time, and she enjoys composing her own tunes in her spare time. Edel completed the Masters in Irish Traditional Music Performance at UL in 2017.

Is as Bun na hAbhann, Co. Dhún na nGall í Edel McLaughlin.  Fuair sí céimeanna BA/BMus le céadonóracha ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus bháigh sí í féin sa saol bríomhar ceoil ann.  Bhí sí rathúil ag an Fhleadh Cheoil in aoisghrúpaí na n-óg.  Níba dhéanaí, ghnóthaigh sí Comórtais Shinseartha na hÉireann sa Chairdín Pianó agus sna Foinn Mhalla Feadóige in 2008 chomh maith leis an Chomórtas Pianó in 2013.  Tá spéis mhór aici i stair Cheoil na hÉireann, i ndiaidh di a bheith ag obair i gCartlann Cheol Traidisiúnta na hEireann le tamall, agus baineann sí sult as a foinn féin a chumadh ina ham saor.  Chríochnaigh Edel Máistreacht in Oirfideadh Cheol Traidisiúnta na hÉireann ag Ollscoil Luimnigh in 2017.

Book workshop