Imbolc Festival 2021

It’s that time of year again! We’ve put the dark and dreary days of Winter behind us and look forward to celebrating what Spring will bring. A focal point of that in the North West is the annual IMBOLC Festival, the great showcase of Irish and international folk and traditional music with a reputation for delivering the very finest local, national and international performances “eclectically curated and refreshingly analogue...” (The Guardian).

Unfortunately a live IMBOLC Festival is not to be this year and we are bitterly disappointed not to be able to deliver IMBOLC Festival as normal. However, we have put together a virtual online IMBOLC Festival for our audiences and friends; a fantastic showcase of Irish and international folk and traditional music including specially commissioned performances, collaborations, visuals and interviews all filmed in various venues and locations.

In presenting this digital IMBOLC Festival 2021 we are immensely grateful to our amazing artists, technical crews and all those in the creative industry that we engaged with and who worked with us too and made this virtual festival possible. This has been a difficult time and has had a devastating effect on the livelihoods of all those in the creative industry and we are committed to supporting them.

I would like to take this opportunity to thank our funders, whose continued support has enabled us deliver this digital online IMBOLC Festival, enabling us to support our artists, technicians and all who keep the arts sector alive and vibrant: Arts Council of Northern Ireland, Derry City and Strabane District Council and Foras na Gaeilge.

We look forward to bringing these great performances and events to you free in your homes from 5th February to 19th March 2021.

All the events have been recorded following the social distancing guidelines. We hope you can join us, watch - enjoy and help us support our outstanding artists and we ask, whilst enjoying in the comfort of your homes, you do so following the guidelines.

Stay safe – and we look forward to meeting you again in person.

 

Tá  an t-am sin den bhliain buailte linn aríst. Tá na hoícheanta dorcha geimhridh taobh thiar dúinn agus tá muid ag tnúth le céiliúradh an Earraigh. Is buaicphointe don iarthuaisceart é an fhéile bhliantiúl IMBOLC. Is taispeántas iontach é de cheol traidisiúnta idirnaisiúnta agus Éireannach.Tá  clú agus cáil uirthi maidir le léirithe ardchaigdeánacha áitiúla,naisiúnta agus idirnaisiúnta.

“Eclectically curated and refreshingly analogue”... (The Guardian)

Faraor, Ní bheidh féile beo againn i mbliana agus tá díoma ollmhór orainn nach bhfuil muid ann chun an fhéile a chur i láthair mar is gnáth.Ach chuir muid féile fhíorúil le chéile dár lucht féachana agus cairde. Is taispeántas iontach é de cheol traidisiúnta agus tíre le saothar coimisiúnaithe,comhshaothar,amharcíomhánna, agus agallaimh.

Agus muid ag cur IMBOLC i láthair go digiteach tá muid iontach buíoch as na healaíontoirí,criúanna teicniúla agus na daoine uilig san éarnail cruthaitheach a raibh muid i dteaghmháil leo.Is am iontach deacair é Covid 19 d’ealaíontoirí agus ar a gcumas beatha a shaothrú. Tá muid tiománta a chinntiú go dtacaíonn muid le healaíontóirí le linn na gearrchéime seo.

Tá mé ag iarraidh na deise seo a ghlacadh chun buíochas a ghabháil lenár maoinitheoirí. Tá siad ina gcrann taca don fhéile fhíorúil seo agus cuireann sé seo muid ar ár gcumas tacaíocht shuntasach a thabhairt d’ealaíontoirí, daoine teicniúla agus achan duine eile a oibríonn san éarnáil:Arts Council of Northern Ireland,Derry City and Strabane District Council and Foras na Gaeilge

Tá muid ag tnúth go mór leis na ceolchoirmeacha agus imeachtaí atá muid ag cur ar fáil daoibh, uilig saor in aisce agus sa bhaile ón 5ú Feabhra- 19ú Márta.

Rinneadh taifead ar na himeachtaí uilig le scaradh soisialta agus  treoirlínte ón roinn sláinte i bhfeidhm.

Bigí linn,agus tugaigí tacaíocht dár n-ealaíontóirí iontacha.

Leanaigí an chomhairle ón roinn sláinte agus fan sa bhaile.

Bigí slán agus tchífidh muid sibh amach anseo.