FESTIVAL STAFF AND VOLUNTEERS // FOIREANN AGUS OIBRITHE DEONACHA NA FÉILE

EXECUTIVE // FEIDHMEANNACH
Eibhlín Ní Dhochartaigh, Festival Director

PROGRAMMING & ADMINISTRATION // CLÁREAGRÚ & RIARACHÁN
Peter O’Doherty, Programmer and producer
Moya Sweeney, Education & participation manager
Carleen Morrison, Festival administrator
Ryan Harling, Marketing manager

PRODUCTION // LÉIRIÚCHÁIN
Pól Sheeran, Sound & Light technician (PS Audio)
Danny Kelly, Video Production (R&D Media)
Rory McSwiggan, Video Production (R&D Media)

DESIGNERS // DEARTHÓIRÍ
Ciaran Harley (Zoocreative)
Richard Walsh (Zoocreative)