Archive: IMBOLC 2022

Pipes/An phíb - Mark Redmond

Pipes - Mark Redmond

Mark has vast experience as a performer and teacher. Performing throughout Europe, Aisa, Africa and the U.S, he has performed as soloist with the RTE Concert Orchestra, RTE National Symphony Orchestra, Camerata Ireland, the Savannah Philharmonic in Georgia, USA and the Orchestre Symphonique de Bretagne, Rennes. Mark received a First Class Honours Degree from the Conservatory of Music and Drama in DIT Rathmines, Dublin, in 2011 and completed an Honours Masters in Music at DIT in 2012.

Tá taithí mhór ag Mark mar sheinnteoir agus múinteoir. Sheinn sé ar fud na hEorpa, na hÁise, na hAfraice agus na Stát Aontaithe, agus mar cheoltóir aonair le Ceolfhoireann Cheolchoirme RTÉ, Ceolfhoireann Shiansa Náisiúnta RTÉ, Camerata Éireann, an Savannah Philharmonic in Georgia, SAM, agus Orchestre Symphonique de Bretagne, Rennes. Fuair Mark Céim Chéad Onóracha ón Ardscoil Cheoil agus Drámaíochta in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i Ráth Maonais in 2011 agus chuir sé i gcrích Máistreacht le hOnóracha sa Cheol ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath in 2012.