An exciting, fun-filled musical event for schools. Participating schools will engage in music-based activities including writing a song and making music with trash instruments - which as well as being a fun activity for all provides a practical lesson on recycling and caring for the environment.

Ócáid chorraitheach lán spraoi is ea seo le haghaidh scoileanna. I measc na ngníomhaíochtaí a nglacfaidh na páistí páirt iontu tá cumadh amhráin agus ceol a dhéanamh le huirlisí bruscair.