Archive: IMBOLC 2020

Ar mhaith leatsa foghlaim cén dóigh a bheith i do Ninja? Beidh Máire Zepf ann do sheisiún traenála ninja - idir scéalaíocht, cluichí, agus roinnt scileanna fíor-speisialta - chun céiliúradh a dhéanamh ar a leabhar nua le hAndrew Whitson - 'Rita agus an Ninja'!

Have you always wanted to learn the ways of the ninja? Máire Zepf will be with us for a ninja training session - storytelling, games and some very special ninja skills - to celebrate her newest book with Andrew Whitson, 'Rita agus an Ninja'!