Merce Cunningham discusses a revival of “Roaratorio” with archival film of Merce and the original cast and archival material of composer John Cage and the Irish musicians who joined him in the original performance. Courtesy of the Merce Cunningham Trust.

English / 19 min. / 2010

Déanann Merce Cunningham plé ar athnuachan “Roaratorio” le scannán cartlainne de Merce agus an chéad fhoireann d’aisteoirí agus ábhar cartlainne den chumadóir John Cage agus na ceoltóirí Éireannacha a bhí leis sa chéad léiriú. Caoinchead ó Iontaobhas Merce Cunningham.
Béarla / 19 bom. / 2010