Archive: IMBOLC 2021

Muziekpublique is a Belgian non-profit organization which promotes traditional music from all cultures of the world.

Muziekpublique keeps music and dance traditions alive and kicking in Brussels through an ambitious programme of concerts, courses, and projects. They bring artists and members of the public together in a spirit of enjoyment, discovery and respect for cultural diversity.

A year-round concert programme, featuring Belgian and international artists, forms the core of the foundation’s activities. From the contemplative to the madly festive, concerts take place indoors and outdoors, around the city and throughout the year.

For IMBOLC Festival 2021 they have created a special showcase of their work including music from some of the finest folk and traditional musicians.

 

Is eagraíocht neambhrabúis ón Bheilg é Muziekpublique. Cuireann an eagraíocht ceol traidisiúnta ó chultúir ar fud na cruinne chun cinn. Coinníonn Muziekpublique traidisiúin ceoil agus damhsa

beo sa Bhruiséil fríd a gclár uaillmhianach de cheolchoirmeacha, cursaí agus tograí.Cruthaíonn siad muintearas breá idir na healaíontoirí agus an pobal  le spiorad pléisiúrtha agus le meas ar éagsúlacht chultúrtha. Is cuid lárnach de na himeachtaí é an clár bliaintiúl ceolchoirmeacha  le healaíontoirí idirnáisiúnta agus beilgeach. Idir ceolchoirmeacha machnamhacha agus imeachtaí scléipeacha bíonn ócáidí taobh amuigh agus istigh ar fud fad na cathrach ó cheann ceann na bliana acu.

Tá cás taispeántais speisialta curtha le chéile ag Muziekpublique fá choinne IMBOLC agus beidh ceol agus ceoltóirí traidisiúnta iontacha le féiceáil ar an oíche.