Archive: IMBOLC 2022

Harp/Cláirseach - Eilís Lavelle

From Monaghan, Eilís began learning music at a young age and had the opportunity to learn harp at the Armagh Pipers Club. Eilís continued developing her musical skills with many tutors and has gained vast experience as a performer. Having completed her BMus degree at DIT Conservatory of Music and Drama she was awarded the Leo Rowsome award for the highest achievement in Irish Traditional music. She has gained much experience collaborating and performing with musicians from a wide range of genres. Eilís is currently undertaking a PhD at Queen’s University, Belfast focusing on the Edward Bunting collection of music.

Is as Muineachán d’Eilís, a thosaigh a fhoghlaim ceoil ag aois óg agus a raibh an seans aici an chláirseach a fhoghlaim ag Club Píobairí Ard Mhacha. Lean Eilís ar aghaidh ag forbairt a scileanna ceoil le lear teagascóirí eile agus tá taithí ollmhór faighte aici mar sheinnteoir. I ndiaidh di a céim BMus a chur i gcrích ag Ardscoil Cheoil agus Drámaíochta Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, bronnadh gradam Leo Rowsome uirthi as an ghnóthachtáil is airde sa Cheol Ghaelach Thraidisiúnta. Tá mórán taithí faighte aici ag comhoibriú agus ag seinm le ceoltóirí ó raon leathan seánraí. Tá Eilís faoi láthair ag tabhairt faoi PhD ag Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, ag díriú ar bhailiúchán ceoil Edward Bunting.