A new documentary that explores the deep connection between People and Place, as expressed in Irish-language poetry and local lore. Filmed over a year using state-of-the-art aerial cinematography, much of the landscape is seen from the air, as well as from the ground: West Kerry, the Iveragh Peninsula, Killarney, Wicklow, Cork, Belfast, Connemara, the Donegal Gaeltacht.

Irish with English subtitles / 52 min. / 2016 / Lighthouse Cinema Screen 3

Clár faisnéise nua ina ndéantar an nasc domhain idir Daoine agus Áit a phlé, mar a chuirtear in iúl tríd an fhilíocht agus an seanchas áitiúil Gaeilge. Rinneadh é a scannánú ar feadh bliana tríd an chineamatagrafaíocht aeir is déanaí a úsáid, agus feictear cuid mhór den tírdhreach ón aer, chomh maith lena bheith le feiceáil ón talamh: Iarthar Chiarraí, Leathinis Uíbh Ráthach, Cill Áirne, Loch Garman, Corcaigh, Béal Feirste, Conamara, agus Gaeltacht Thír Chonaill.
Gaeilge le fotheidil Bhéarla / 52 bom. / 2016 / Lighthouse Cinema Screen 3