Archive: IMBOLC 2017

Anúna

Anúna was founded in 1987 by Irish composer Michael McGlynn in an effort to create a physical voice for his compositions, many of which are strongly influenced by the history and mythology of his homeland. Ireland has a long and sophisticated history of traditional singing or sean-nós which McGlynn uses as the basis for many of his arrangements and compositions.

The name Anúna is derived from the Gaelic term An Uaithne, a collective description for the three ancient forms of Irish music - Goltraí (song of lament), Geantraí (song of joy) and Suantraí (the lullaby). An Uaithne and subsequently ANÚNA, is a uniquely beautiful instrument. The purity and natural techniques that are employed by the singers explore the stories of ordinary people, poets,
saints and scholars.

Within these songs are universal truths told through the landscape, the philosophy and the mythology of Ireland and beyond.

The Psalm Singers of Lewis

Psalm singing is at the heart of worship in the Presbyterian Gaelic tradition in Scotland. Bringing with them a unique sound and singing tradition, the Lewis Psalm Singers from the Free Church congregations on the island of Lewis, provide a unique and stunningly beautiful insight into Gaelic culture.

Anúna

Bhunaigh an cumadóir Éireannach Michael McGlynn Anúna i 1987 mar iarracht glór fisic iúil a chruthú dá cheol, ar a bhfuil tionchar láidir stair agus miotas a thíre dúchais. Tá stair fada galánta ag an sean nós in Éirinn, rud a úsáideann McGlynn mar bhunús do chuid mhór dá chóirithe agus dá chumadóireacht.
Taanng an t-ainm Anúna ón Ghaeilge, An Uaithne, comhthéarma don trí ghné ansa den cheol Gaelach - Goltraí (caoineadh), Geantraí (Aoibhneas) agus Suantraí. Is uirlis álainn ar leith é An Uaithne agus ina dhiaidh ANÚNA. Pléann an íonacht agus na modhanna nádúrtha a úsáideann na ceoltóirí scéalta na cosmhuintire, na bhfilí, na naomh agus na scoláirí.
Sna hamhráin seo, tá fírinní uilíocha a insítear trí thírdhreach, fhealsúnacht agus mhiotaseolaíocht na hÉireann agus níos faide i gcéin.

Ceoltóirí na Salm as Leodhais

Bíonn ceol na Salm ag croílár an adhartha i dtraidisiún Gaeilge na bPreispitéireach in Albain Ag tabhairt fuaim agus traidisiún ceoil ar leith leo, tugann Ceoltóirí Salm Leodhais ó phobail na hEaglaise Saoire léargas fíor-álainn agus uathúil ar an chultúr Ghaelach.