Archive: IMBOLC 2020

With performances by Paddy Glackin, Ellie Níc Fhionghaille, Roisín McGrory, Dónal McCague and Conor Caldwell.

The Northern Fiddler, published by Allen Feldman and Eamonn O'Doherty in 1979, is a unique compilation of music, photos, illustrations and interviews, featuring a selection of fiddle players from South Donegal and Tyrone, including musicians of the calibre of John and Simey Doherty, John Loughran, Con Cassidy, and Francie and Mickey Byrne.

Forty years after its publication, the concept of 'The Northern Fiddler' is explored in a Dearcán Media documentary commissioned by BBC Gaeilge and TG4, with support from the Irish Language Broadcast Fund. The important legacy of The Northern Fiddler emerges through performances and discussion from Maurice Bradley (South Derry), Ellie Nic Fhionnlaigh (Glencolmcille), Dónal McCague (Monaghan), Mairéad Ní Mhaonaigh (Gweedore), Maggie Maguire (Fermanagh), Laura Kerr (Armagh), Dermy Diamond (Belfast), Conor Caldwell (Belfast), Sinéad McKenna (Tyrone), Paddy Glackin (Dublin), Roisín McGrory (Inishowen) and Dermot McLaughlin (Derry).

This event will feature the premiere screening of this documentary film, preceded by performances by a number of the fiddlers who appear in the film.

Le ceol ó Paddy Glackin, Ellie Níc Fhionghaille, Roisín McGrory, Dónal McCague agus Conor Caldwell.

Is bailiúchán uathúil é The Northern Fiddler, foilsithe ag Allen Feldman agus Eamonn O'Doherty i 1979, de cheol, grianghraif, léaráidí agus agallaimh, ina bhfuil rogha fidléirí as Deisceart Thír Chonaill agus Tír Eoghain. Ina measc, tá ceoltóirí a bhfuil bua ceoil acu cosúil le John agus Simey Doherty, John Loughran, Con Cassidy, agus Francie agus Mickey Byrne.

Daichead bliain i ndiaidh an fhoilseacháin, pléitear an coincheap 'The Northern Fiddler' i gclár faisnéise nua ag Dearcán Media, coimisiúnaithe ag BBC Gaeilge agus TG4 le tacaíocht ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge. Tagann oidhreacht thábhachtach Fhidléir an Tuaiscirt chun cinn trí cheol agus trí chaibidil ó Maurice Bradley (Deisceart Doire), Ellie Nic Fhionnlaigh (Gleann Cholm Cille), Dónal McCague (Muineachán), Mairéad Ní Mhaonaigh (Gaoth Dobhair), Maggie Maguire (Fear Meanach), Laura Kerr (Ard Mhacha), Dermy Diamond (Béal Feirste), Conor Caldwell (Béal Feirste), Sinéad McKenna (Tír Eoghain), Paddy Glackin (Baile Átha Cliath), Roisín McGrory (Inis Eoghain) agus Dermot McLaughlin (Doire).

Taispeánfar an scannán faisnéise seo den chéad uair mar chuid den imeacht seo, i ndiaidh do chuid de na fidléirí atá le feiceáil sa scannán ceol a sheinm.