You can book online via any of the event pages.

PHONE / GUTHÁN

028 7126 4132

IN PERSON / I LÁTHAIR

Cultúrlann Uí Chanáin
37 Great James Street, Derry, BT48 7DF

DISCOUNTS & CONCESSIONS / LASCAINÍ & LAMHÁLTAIS

Concessionary rates are available on some of the festival’s events. Please refer to
individual event listings. Where concessionary rates apply these are applicable to
students with valid student id and 60+ with proof of age.

Tá rátaí lamháltais ar fáil faoi choinne cuid d’imeachtaí na féile. Amharc ar liostálacha na n-imeachtaí féin, le do thoil, le sonraí a fháil.

SPECIAL OFFERS / TAIRISCINTÍ SPEISIALTA

As the festival approaches, we will run temporary promotions and special offers
online. Keep in touch with us by signing up to the festival mailing list and joining
our social media channels for information on these offers.

* Please note that a transaction fee of £1 applies to all online bookings. No transaction fee applies to tickets booked in person or on the phone.

Agus an fhéile ag teannadh linn, beidh lamháiltais shealadacha agus tairiscintí speisialta ar line. Coinnigh i dteagmháíl linn trí chlárú ar liosta poist Chultúrlann Uí Chanáin agus ar ár gcainéil ar mheáin shóisialta le heolas a fháil ar na tairiscintí seo.
*Tabhair faoi deara go mbeidh táille idirbhirt de £1 ar gach áirithint ar líne. Ní bheidh táille idirbhirt ar bith ann maidir le ticéidí a chuirtear in áirithe ar an ghuthán nó ar an láthair.

REFUNDS / AISÍOC

The festival can only refund money or exchange tickets in the case of a cancelled event.

Ní feidir leis an fhéile airgead a aisíoc nó ticéid a mhalartú ach amháin má chuirtear imeacht ar ceal.