Our festival made a groundbreaking debut in 2016, won several awards and was nominated for several more - a huge achievement for a new festival.

The newly re-branded IMBOLC International Music Festival 2017, has an even more exciting, packed programme – 8 full days with early evening and late night concerts, workshops, masterclasses, sessions, choral events and events for children. Alongside those you will discover events for children and events for young people with special needs, céilithe, film screenings, experimental electronica and much, much more.

We are immensely grateful for the support of our key funders and sponsors including Arts Council of Northern Ireland, Derry City & Strabane District Council and Tourism NI, without whom this event would not be possible. We are also very grateful to our other funders, whose support has enhanced and contributed greatly to the programme.

We would like to express our gratitude for the support from Derry’s hospitality sector, participating bars, cafés, restaurants and hotels and the local businesses who have come on board as Festival Friends.

Finally, I would like to congratulate our team, who work tirelessly all year to deliver high quality arts events. This festival provides the opportunity to showcase the international quality of our music programme.

To all of those people, past and present, who have dedicated their time and energy into teaching and promoting traditional music in Derry I would like to pay a  special tribute.

And to all of you who continue to support us – thank you. We hope you enjoy the festival!

Eibhlín Ní Dhochartaigh, Festival Director

Peter O'Doherty, Festival Producer

Ba thús ceannródaíoch é tús na féile seo in 2016, agus bhain sé duaiseanna go leor agus ainmníodh le haghaidh duaiseanna eile é - éacht ollmhór ag féile nua.
Tá clár níos iontaí agus níos iomláine ag Féile Cheoil Idirnáisiúnta IMBOLC 2017, féile atá athbhrandáilte go húrnua - 8 lá iomlána le ceolchoirmeacha ann go luath tráthnóna agus go mall san oíche, ceardlanna, máistir-ranganna, seisiúin, ócáidí córúla agus ócáidí le haghaidh páistí. Agus leis seo, tiocfaidh tú ar ócáidí do pháistí agus do dhaoine óga a bhfuil riachtanais speisialta acu, céilithe, taispeántais scannán, ceol leictreonach trialach agus cuid mhór eile.
Is go mór atáimid buíoch den tacaíocht a fhaighimid ónár bpríomh-mhaoinitheoirí lena n-áirítear Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin, Tourism NI, agus gan a gcuid tacaíochta ní fhéadfaí an ócáid seo a eagrú. Táimid an-bhuíoch dár maoinitheoirí eile, agus chuir an tacaíocht a thug siad go mór leis an chlár.
Ba mhian linn ár mbuíochas a chur in iúl don earnáil fáilteachais i nDoire, tithe tábhairne atá páirteach, caiféanna, bialanna agus óstáin agus gnólachtaí áitiúla a tháinig ar bord mar Chairde na Féile.
Sa deireadh thiar, gabhaim buíochas lenár bhfoireann, a oibríonn ó cheann ceann na bliana gan stad ná staonadh chun ócáidí ealaíona d’ardchaighdeán a chur ar fáil. Tugann an fhéile seo an deis caighdeán idirnáisiúnta ár gcláir cheoil a chur os comhair an phobail.
Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do gach duine, sa lá atá inniu ann agus san aimsir a chuaigh thart, a thug a gcuid ama agus fuinnimh leis an cheol traidisiúnta i nDoire a theagasc agus a chur chun cinn.
Agus dóibh siúd uile a bhíonn ag cuidiú linn - go raibh maith agaibh. Tá súil againn go mbaineann sibh sult agus tairbhe as an fhéile!
Eibhlín Ní Dhochartaigh, Festival Director

Peter O'Doherty, Festival Producer