PHONE | GUTHÁN

028 7126 4132

IN PERSON | I LÁTHAIR

Cultúrlann Uí Chanáin
37 Great James Street, Derry, BT48 7DF

37 Mórshráid Sheamais, Doire, BT48 7DF

DISCOUNTS & CONCESSIONS | LASCAINÍ & LAMHÁLTAIS

Concessionary rates are available on some of the festival’s events. Please refer to individual event listings. Where concessionary rates apply these are applicable to students with valid student id and 60+ with proof of age.

Tá rátaí lamháltais ar fáil faoi choinne cuid d’imeachtaí na féile. Amharc ar liostálacha na n-imeachtaí féin, le do thoil, le sonraí a fháil.

SPECIAL OFFERS | TAIRISCINTÍ SPEISIALTA

As the festival approaches, we will run temporary promotions and special offers online. Keep in touch with us by signing up to the festival mailing list and joining our social media channels for information on these offers.

Agus an fhéile ag teannadh linn, beidh lamháiltais shealadacha agus tairiscintí speisialta ar line. Coinnigh i dteagmháíl linn trí chlárú ar liosta poist Chultúrlann Uí Chanáin agus ar ár gcainéil ar mheáin shóisialta le heolas a fháil ar na tairiscintí seo.

OTHER INFO | EOLAS EILE

Please note that a transaction fee of £1 applies to all online bookings. No transaction fee applies to tickets booked in person or on the phone.

Tabhair faoi deara go mbeidh táille idirbhirt de £1 ar gach áirithint ar líne. Ní bheidh táille idirbhirt ar bith ann maidir le ticéidí a chuirtear in áirithe ar an ghuthán nó ar an láthair.

Refunds | Aisíoc

The festival can only refund money or exchange tickets in the case of a cancelled event.

Ní feidir leis an fhéile airgead a aisíoc nó ticéid a mhalartú ach amháin má chuirtear imeacht ar ceal.

Accessibility | Inrochtaineacht

Cultúrlann Uí Chanáin, The Guildhall and Christ Church are all fully wheelchair accessible. Seaneaglais (Glassworks) and Acadamh Ceoil Chaoimhín Uí Dhochartaigh have restricted access. In order to offer you the best possible service we recommend you notify us at the time of booking of any special requirements or assistance you may need.

Tá Cultúrlann Uí Chanáin agus Fóram na Mílaoise go hiomlán inrochtana ag daoine i gcathaoir rotha. Tá rochtain teoranta sna hOibreacha Gloine agus san Acadamh Ceoil. Leis an tseirbhís is fear agus is féidir a thairiscint duit molaimid duit a chur in iúl dúinn ag an am a ndéanann tú áirithint aon riachtanas speisialta no cabhair d’fhéadfadh bheith uait. Déan teaghmháil dhíreach, le do thoil, le gach ionad eile le heolas a fháil ar inrochtaineacht.

Access for All

Our Access for All scheme has been designed for people with physical/sensory or cognitive disabilities. Its purpose is to help us to provide you with the best possible service - each time you book we will store details of your booking requirements for the future, helping us to find appropriate seating for you quickly and easily. It is free to join and we will keep you up to date on offers and information about forthcoming shows. You can update us at any time of any changes to your access requirements by contacting our Box Office, who will update your membership records. Your membership will be valid for one year, after which we will contact you to renew.