Where we are / Cá bhfuilimid?

Cultúrlann Uí Chanáin
37 Great James Street, Derry, BT48 7DF

Get in touch / Bí i dteagmháil
t: +44 (0)2871 264 132
e: eolas@culturlann-doire.ie
www.culturlann-doire.com

Join the conversation / Glac páirt sa chomhrá: facebook.com/culturlann @culturlanndoire

Cultúrlann Ui Chanáin is a distinctive, vibrant and welcoming centre for the Irish language, arts, heritage and learning. With a set of integrated, new, existing and repurposed facilities across three venues it makes a wholly exceptional offering for audiences and users alike.
 
The creation of a new Music Hub offers a coordinated, collaborative and integrated programme to audiences and visitors, delivering the highest quality performances, education and outreach.
 
Alongside a year-round programme of arts activity and performances, the IMBOLC International Music Festival has positioned itself as Derry’s flagship folk and traditional music festival. The festival promotes and showcases music at the cutting edge of the traditional and folk genre, whilst representing the diversity that exists on the contemporary Irish music scene.
 
Is ionad beoga faoi leith é Cultúrlann Uí Chanáin ina gcuirtear fearadh na fáilte roimh an Ghaeilge, na healaíona, an oidhreacht agus roimh an fhoghlaim. Idir na hacmhainní imeasctha nua agus reatha ar fud na dtrí aonad cuirtear eispéireas iomlán eisceachtúil ar fáil don lucht féachana agus d’úsáideoirí araon.
Is éard atá sa sa Chroílár Ceoil nua seo ná clár comhordaithe, comhoibríoch agus imeasctha do lucht féachana agus do chuairteoirí, ina mbíonn léirithe, oideachas agus for-rochtain d’ardchaighdeán.
Bíonn clár de na healaíona agus de léirithe ann i rith na bliana, agus tá Féile Idirnáisiúnta Ceoil IMBOLC anois mar phríomhfhéile ceoil traidisiúnta agus tíre Dhoire. Cuireann an fhéile ceoil chun tosaigh atá ar thús cadhnaíochta i seanrá an cheoil traidisiúnta agus tíre, agus léiríonn sé an éagsúlacht a mhaireann i saol nua-aimseartha cheoil na hÉireann.