Where we are / Cá bhfuilimid?

Cultúrlann Uí Chanáin
37 Great James Street, Derry, BT48 7DF

Get in touch / Bí i dteagmháil

t: +44 (0)2871 264 132
e: eolas@culturlann.org

Social Media

Stay connected with and during the festival and tell us about your festival experiences by following us on these social media channels / Coinnigh i dteagmháil leis an fhéile. Inis dúinn faoi do chuid ama ag an fhéile ach sinn a leanstan ar na cainéil seo sna meáin shóisialta:

Facebook imbolcfest
Twitter @imbolcfest
Instagram imbolcfest

OFFICIAL HASHTAG: #imbolcfest